Privacyverklaring

Privacy statement La Musica Festival 

Algemeen

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten in het kader van de organisatie van La Musica Festival. De verwerkingsverantwoordelijke hiervoor is La Musica Events. La Musica Events is gevestigd in IJsselstein en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 62375709. 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw gegevens om en houden ons hierbij uiteraard aan de privacywetgeving. 

Verwerking van persoonsgegevens

Als je onze website bezoekt, je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, contact met ons zoekt of een ticket koopt voor één van onze evenementen, verwerken we een aantal persoonsgegevens van jou. Deze gegevens delen wij niet met andere partijen, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ticketverkoop

Wij maken voor de ticketverkoop gebruik van de diensten van Eventbrite. Meer informatie over het privacybeleid van Eventbrite vind je op hun website. Eventbrite geeft een aantal van jouw persoonsgegevens aan ons door. Namelijk jouw naam, adres en emailadres. Deze gegevens gebruiken wij om jouw aanvraag te verwerken en om je te informeren over het evenement. 

  • Marketingcommunicatie

We gebruiken jouw persoonsgegevens om jou te informeren over een evenement waarvoor je een ticket hebt gekocht. Ook kunnen we contact met je opnemen over acties en promoties in het kader van de door jou aangeschafte tickets. Als je je hiervoor hebt aangemeld, gebruiken wij jouw persoonsgegevens ook om promotie te versturen over nieuwe evenementen en andere activiteiten van La Musica Events. Je kan je altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief. Voor deze communicatiedoeleinden maken wij gebruik van Mailchimp. Mailchimp slaat jouw emailadres buiten de Europese Economische Ruimte op. Mailchimp voorziet in een passend beschermingsniveau op basis van privacy shield certificering. Ook hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

  • Het beantwoorden van vragen

Op onze website zijn onze contactgegevens beschikbaar. Indien je contact met ons zoekt, verwerken wij jouw gegevens om jouw vraag te beantwoorden. 

  • Cookies 

Onze website maakt gebruik van functionele cookies en, als je daarvoor toestemming hebt gegeven, analytische cookies. De cookies gebruiken wij om je voorkeuren onthouden en om het gebruik van onze website te analyseren.  

<script id=”CookieDeclaration” src=”https://consent.cookiebot.com/a3af9f49-3275-4ad7-9bca-ef6d8b7b1a54/cd.js” type=”text/javascript” async></script>

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat je gegevens alleen worden ingezien en gebruikt door personen die wij hiervoor specifiek toegang hebben gegeven. 

Contact

Je hebt recht op inzage in de gegevens die wij van jou verwerken. Ook kan je ons vragen je gegevens te corrigeren, te verwijderen, te beperken of over te dragen. Wil je gebruik maken van jouw privacyrechten, stuur dan een mail naar info@lamusicafestival.nl. Wij beantwoorden je verzoek binnen vier weken. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kan je met ons via bovenstaand emailadres contact opnemen. Wij komen er graag samen uit. Komen wij er onverhoopt toch niet uit, dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen op de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan de passen. Deze verklaring is van toepassing vanaf 13 januari 2024.