HUISREGELS

De minimale leeftijd om toegang tot La Musica Festival te krijgen is 18 jaar. Bepalingen van de overheid verplichten ons tot het controleren van een geldig identiteitsbewijs, zorg er dus voor dat je dit bij je hebt evenals een geldig toegangsbewijs. Eenmaal binnen is het niet mogelijk om in en uit te lopen. Verlaat je La Musica Festival dan is het dus niet mogelijk om later terug te komen. Het is niet toegestaan om wapens, scherpe voorwerpen of andere materialen bij je te dragen die een gevaar kunnen opleveren, de beveiliging maakt hier beslissing van wat wel en wat niet, dit is verder dus niet discutabel! Roken is enkel toegestaan in de open lucht, bij overkappingen of binnenruimtes is dit verboden.

Het bij je dragen of handelen van drugs, verdovende middel en/of alchohol evenals vloeistoffen is verboden. Etenswaren, deodorant, zonnebrand of parfumflesjes die onder druk staan zijn verboden. Fysiek of verbaal geweld tegen mede festivalgangers of personeel wordt niet getolereerd, het zero tolerance beleid is hier op van toepassing, ontzegging van La Musica Festival wordt direct hierop toe gepast.

Mocht je in het verleden opstootjes of andere zaken hebben veroorzaakt waarvan de beveiliging negatieve ervaringen hebben gehad, dan krijg je géén toegang tot La Musica Festival.

Not done: Racistische uitingen, kleding of uitingen die voetbal gerelateerd zijn, uniformen of insignes. 

Aanwijzingen van personeel, beveiliging of hulpdiensten dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. De organisatie/beveiliging hebben het recht jou de toegang van het festival terrein te ontzeggen wanneer één of meerdere regels niet worden nageleefd evenals zaken die hier niet benoemd zijn.

Op dit terrein worden video- en foto opnames gemaakt die voor promotionele doeleinden kunnen worden gebruikt.

Wij doen ons uiterste best om La Musica Festival naar ieders zin te maken. Verdachte situatie? Meld het ons! Voorkomen is beter dan genezen.

Het bezoekersreglement van La Musica Festival kan ten alle tijden worden gewijzigd en/of opgevraagd worden bij de organisatie.

Na de ingang van La Musica Festival ga je akkoord met onze huisregels, wij wensen je veel plezier!